Csatlakozz te is!

A közösséghez

 
 

Írj a Télapónak!

Télapó itt van, hó a subája, Jég a cipője, leng a szakálla... és levéllel érkezett! Olvasd el!


Hamarosan... :)

Mit szeretnétek? Képet szerkeszteni? Fotózni? Új portált építeni? Kommenteljetek versenyekről is!

E-kereskedelmi törvény
Okosságok / G-Polgári törvénykönyv / E-kereskedelmi törvény


SZEMÉLYISÉGI JOGI TÖRVÉNY

A cikk az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefűggő egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény 7-13. § alapján készült: LINK

Milyen szolgáltatást végez a G-Portál?

A G-Portál nagyrészt tárhelyszolgáltatást nyújt, tehát az igénybe vevő által biztosított információt tárolja, illetve kisebb részben tartalomszolgáltatást végez.

Ki az igénybe vevő?

Az igénybe vevő az, aki a G-Portál szolgáltatását igénybe veszi :) Tehát, aki regisztrál a G-Portálon, majd portált hoz létre és szerkeszt.

Mi az igénybe vevő által biztosított információ?

Bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül. Tehát minden olyan tartalom, amit a portálodra feltöltesz, legyen az szöveg, kép, hang, videó stb.

A G-Portál csapata szerkesztheti az oldalam?

A G-Portál tárhelyszolgáltatás típusú közvetítő szolgáltatást nyújt, melynek lényege, hogy a portálok szerkesztői által közzétett információ elérését biztosítja. Maga a G-Portál nem avatkozik bele a tartalom szerkesztésébe, nem módosítja azt.

A portálok tartalmáért ki felel?

A G-Portál, mint közvetítő szolgáltató, a felhasználói által rendelkezésre bocsátott, továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért nem felel, ellenőrizni azt nem köteles. A felhasználók, mint egyéni tartalomszolgáltatók felelnek az általuk közölt információért.

Tehát a G-Portál soha nem felel a portálokon közzétett információért?

Nem tartozik felelősséggel a G-Portál amennyiben nincs tudomása a jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, azonban ha tudomást szerez róla, haladéktalanul intézkedni kell.

Ki tehet bejelentést jogsértés esetén?

Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a G-Portál által hozzáférhetővé tett információ sérti. A jogosult meghatalmazottja útján is eljárhat.

Mit tegyek, ha jogsértést találok?

Amennyiben G-Portálos lapon találsz olyan információt, ami a szerzői jogi védelmed vagy védjegyoltalom alatt áll, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítéssel felhívhatod a G-Portált a jogodat sértő tartalmú információ eltávolítására. Amennyiben meghatalmazott útján jársz el, a lenti értesítéshez csatolni kell az eljárásban való képviselet ellátására feljogosító teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.

Mit tartalmazzon a bejelentő levél (értesítés)?

- a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsíthető tények megjelölését
- a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat
- a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

Az értesítést követően mikor lép fel a G-Portál a jogsértés ellen?

Az előző bekezdés szerinti értesítés átvételétől számított 12 órán belül köteles a G-Portál az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosításáról vagy az információ eltávolításáról gondoskodni. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a bejelentő levél elolvasása után rögtön megteszik a szükséges intézkedéseket.

Ez az intézkedés mit takar?

Az információ eltávolítása, vagy a hozzáférés nem biztosítása értelmében törölhetik az adott információt (szöveg, kép stb.), jelszóvédelemmel láthatják el a portálod, míg el nem távolítod te magad a jogsértő tartalmat, de akár az egész portál törlésére is sor kerülhet.

Az intézkedésről tájékoztatni kell a jogsértőt?

Igen, az értesítés átvételétől számított 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni kell a jogosult jogát sértő információt biztosító igénybe vevőt. A tájékoztatásban fel kell tüntetni, hogy az információ eltávolítása milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt.

Mit tehet a jogsértő?

A jogsértő a tájékoztatás átvételétől számított 8 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban a G-Portálnál kifogással élhet az érintett információ eltávolításával szemben.

Mit kell tartalmaznia a kifogásnak?

A kifogásnak tartalmaznia kell:
- az eltávolított, ill. hozzáférhetetlenné tett információ azonosítását, ideértve azt a hálózati címet, ahol az korábban hozzáférhető volt, továbbá a jogsértőt azonosító adatokat, a 2001. évi CVIII. Törvény 4. § a)-e) és g) pontjában meghatározott adatokat
- indokolt nyilatkozatot arról, hogy az igénybe vevő által biztosított információ nem sérti a jogosult értesítésben megjelölt jogát.

Mit tesz a G-Portál, ha valaki kifogással él?

A G-Portál a kifogás átvételekor haladéktalanul köteles az érintett információt újra hozzáférhetővé tenni, és erről a jogosultat a kifogás megküldésével értesíteni, kivéve, ha az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy hatóság rendelte el.

Mi történik akkor, ha a jogsértő elismeri a jogsértést, vagy nem terjeszt elő kifogást, továbbá ha a kifogás nem tartalmaz minden törvényben előírt adatot?

Amennyiben az érintett igénybe vevő elismeri a jogsértést, vagy határidőben nem terjeszt elő kifogást vagy az nem tartalmazza a törvényben előírt adatokat, és nyilatkozatot, a szolgáltató az információhoz való hozzáférés nem biztosításának, illetve az információ eltávolításának hatályát köteles fenntartani.

A kifogás megküldését követően felléphet a jogosult?

A jogosult a kifogásról kapott értesítés átvételétől számított 10 munkanapon belül az értesítés szerinti jogsértéssel kapcsolatos igényét abbahagyás és eltiltás iránti kérelem benyújtása útján érvényesítheti vagy büntetőfeljelentést tehet.

Ebben az esetben mit tesz a G-Portál?

A G-Portál, a bíróság erre vonatkozó, ideiglenes intézkedést elrendelő határozatának kézhezvételétől számított 12 órán belül a jogosult és az érintett igénybe vevő értesítése mellett ismételten nem biztosítja az információhoz való hozzáférést, illetve az információt ismételten eltávolítja. A G-Portál intézkedéséről a bírósági határozat másolatának megküldésével az érintett igénybe vevőt az intézkedés megtételétől számított 1 munkanapon belül értesíti.

A G-Portál felelős az információ eltávolítása vagy az információhoz való hozzáférés nem biztosításának végrehajtásáért?

A G-Portál nem felelős az információ eltávolításának vagy az információhoz való hozzáférés nem biztosításának eredményes végrehajtásáért, amennyiben az eltávolítás vagy a hozzáférés nem biztosítása során a törvényben meghatározottaknak megfelelően és jóhiszeműen járt el.

Még nincs hozzászólás.
 
 
HÉT KÉPE

Küldj be Te is képet! >>>

 
TÁRSALGÓ
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
HÍRFOLYAM
Friss hozzászólások
 
SZAVAZÁS
Melyik a kedvenc minijátékod?

Tippjáték
Kakukktojás
Képkirakó
Öt eltérés
Gondoltam egy...
Kommentelős
Kreditkereső
Mindet szeretem!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
TÁMOGATÓK

AndreaSerlegBolt
UIP Duna Nemzetközi FIlm Kft
Horgolt Csoda
Moments